Płyta CD zawiera biogramy uczonych oraz dokumentację fotograficzną Wystawy
pod hasłem "Wrocławskie Środowisko Akademickie, Twórcy i Ich Uczniowie",
zorganizowanej na Politechnice Wrocławskiej w dniach 12-18 listopada 2003 roku
i towarzyszącej seminarium pod tym samym tytułem.