Olearnik Janusz ur. w 1950 r. w Prudniku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1972 r.; asystent stażysta w AE we Wrocławiu – 1972 r., dr n. e. – 1977 r.; dr hab. n. e. – 1982 r.; prof. – 1993 r.; z-ca dyr. Instytutu Handlu i Usług AE we Wrocławiu 1983–1987; z-ca dyr. Instytutu Rynku i Konsumpcji AE w Katowicach 1987–1993; wiceprezes firmy konsultingowej SJOS sp. z o.o. 1993–2002; rektor WSH we Wrocławiu od 2002 r.; rozwija szkołę naukową marketingu, specjalista ekonomiki usług, marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Autor ponad 120 publikacji (do 2004 r.) głównie z zakresu rynku i konsumpcji, usług oraz marketingu; bogaty dorobek konsultingowy.