Brzoza Tadeusz ur. w 1911 r. w Zakopanem, zm. w 1978 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: samodzielny prac. n. Oddziału Architektury przy Wydz. Budownictwa UWr i PWr. – 1947 r.; z-ca prof., kier, Katedry Architektury i Budownictwa Wiejskiego 1947–49; prof. kontr. – 1952 r.; kier. Katedry Architektury I 1949–1953; za-ca prof. – 1955 r.; kier. Zespołowej Katedry Projektowania Budynków Społeczno–Mieszkalnych 1953–1963 (w jej składzie jako kier. Zakładu Projektowania Budowli Mieszkalnych); kier. Katedry Projektowania Budowli Mieszkalnych 1963–1968; kier. Zakładu Projektowania Architektury Budynków Mieszkalnych 1968–1972 w Instytucie Architektury i Urbanistyki; prof. – 1956 r.; prof. zw. – 1975 r.; Miejska i Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przy Głównym Architekcie Miasta i Województwa Wrocławskiego; przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP 1967–1970; założyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Polsko–Fińskiego. Architekt okręgowy w Nowym Targu 1945–1947; nadzór nad odbudową i rekonstrukcją budynku gł. Uniwersytetu; realizacja osiedla robotniczego w Wojcieszowie; Pawilon Chemii i Pawilon Poligrafii na Wystawie Ziem Odzyskanych 1948 r. Osiągnięcia: I nagroda (wspólnie z prof. Kupcem) w konkursie na budowę Wydz. Elektrycznego i Lotniczego PWr. 1950 r.; następnie realizacja budynków Wydz. Elektroniki 1961–1968 i Instytutu Telekomunikacji i Akustyki po 1971 r. oraz Hali Wysokich Napięć; Domu Turysty w Zakopanem 1949–1952. Kościoły w Groniu–Leśnicy 1936 r.; Gronkowie 1947 r.; Zawadzie 1957 r.; Tęgoborzu 1958 r. Wypromował czterech dr (J. Szablowski 1966, T. Biesiekierski 1966, Z. Gumienny 1966, Z. Bać 1966). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1973 r.; Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: katalog wystawy 6–7.1980, „Tadeusz Brzoza”, wyd. Muzeum Architektury, Wrocław 1980.