Guerquin Bohdan ur. w 1904 r. w Nowogrodzie Wlk., zm. w 1979 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PW u Rudolfa Świerczyńskiego 1925–1936; po studiach praca dydaktyczna i naukowa oraz studia nad zamkami Podola i Wołynia; w czasie okupacji praca na tajnym Wydz. Architektury w Warszawie i wykłady w tajnych szkołach budowlanych; czynny udział w akcji ratowania Zamku Królewskiego – 1940 r.; w tzw. „akcji Lorenza” chroniąceji zabezpieczającej zbiory naukowe po Powstaniu Warszawskim – 1944; konserwator w Krakowie 1945–1947; z-ca kier. odbudowy zamku na Wawelu; organizacja Katedry Historii Architektury Polskiej, gdzie był zatrudniony jako adiunkt a później z-ca prof. – 1946 r.; kończy rozpoczętą przed wojną u prof. Oskara Sosnowskiego pracę doktorską (promotor prof. Jan Zachwatowicz) – 1949 r.; mieszkając w Warszawie związał się z Wrocławiem organizując i kierując Katedrą Historii Architektury Polskiej – 1951 r.; prof. nadzw – 1959 r.; prof. zw. – 1969 r.; amieszkał we Wrocławiu – 1961 r.; dziekan WA PWr. 1961–1962; czł. SARP od 1936 r.; działał w Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości przed 1939 r.; czł. Komisji Architektury i Urbanistyki Sekcji Ochrony Zabytków PAN; Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności w Krakowie; opiniodawca w stałej współpracy z Wrocławskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków; zorganizował przy wrocławskim oddziale PAN Komisję Architektury i Urbanistyki w końcu l. 70., która w przeszłości organizowała ważne dla praktycznej działalności architektonicznej i urbanistycznej konferencje naukowe, przyciągając do tego badaczy z innych instytucjii spoza Wrocławia. Twórca Szkoły Naukowej: Badań interdyscyplinarnych źródłowych i terenowych w zakresie historii polskiej architektury ze szczególnym podkreśleniem obszaru Śląska i obiektów architektury militarnej. Wypromował pięciu dr. oraz czterech dr. hab. i prof. wśród wychowanków. Autor książek: „Zamki w Polsce” 1974, „Zamek w Malborku” 1957, „Zamki Śląskie” 1957. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim O.O.P. – 1973 r.