Kolendowicz Tadeusz ur. w 1922 r. w Koźminie Wlk. Okupację spędził na Lubelszczyźnie oraz w Warszawie i jako żołnierz AK wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. dr hab. inż.; dr – 1960 r.; dr hab. – 196 r.; doc. – 1965 r.; prof. zw. – 1972 r.; prof. zw. – 1989 r.; studia na Wydz. Inżynierii PWr. – 1945 r.; do pracy naukowo–dydaktycznej został zaangażowany już jako student przez prof. Mariana Janusza, który skierował jego zainteresowania na mechanikę budowli – 1948 r.; praca w Katedrze Mechaniki Budowli PWr. współpracując równocześnie stale z przemysłem – 1950 r.; kier. Katedry Konstrukcji Budowlanych zmienił jej profil organizacyjny – 1964 r.; zaowocowało to powstaniem odpowiadającej czasom współczesnym szkoły naukowej nazwanej przez niego „inżynierią architektoniczną”, której istotą jest twórcze zastosowanie teorii konstrukcji w projektowaniu architektonicznym; kier. różnorodnych jednostek w ramach uczelni; kier. Zakładu Konstrukcji Budowlanych na WA PWr.; dziekanem tegoż Wydz. 1990–1993; przejście na emeryturę 1992/1993; do chwili obecnej uczestniczy w pracy dydaktycznej i naukowej Zakładu, Wydz. oraz uczelni. Wykładał na PWr., na Wydz. Architektury Wnętrz PWSSP we Wrocławiu 1961–1980; prof. na WA Universite des Sciences et de la Technologie d’Oran w Algierii 1980–1985; przebywał na nast. zagranicznych stażach naukowych: Kijów – 1964 r.; Budapeszt – 1967 r.; Sztuttgart – 1980 r. Czł. kilku towarzystw naukowych. Promotor siedmiu przewodów dr i opiekun dwóch hab. Autor wielu prac naukowych, w tym dziewięciu podręczników. Odznaczenia m.in.: Warszawski Krzyż Powstańczy; Krzyż AK; Medal Wojska; Krzyż Kawalerski O.O.P. oraz m.in. trzykrotne nagrody ministra w dziedzinie budownictwa i materiałów budowlanych za książkę „Mechanika budowli dla architektów”. Dzięki wielokrotnemu wydaniu swojego podręcznika „Mechanika budowli dla architektów” wywarł ogromny wpływ na sposób postrzegania roli inżynierii w twórczości architektonicznej przez studentów wszystkich politechnicznych Wydz. Architektury w całym kraju.