Rębielak Janusz ur. w 1955 r. w Bierutowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1982 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. – 2000 r.; gł. obszar zainteresowań naukowych to struktury przestrzenne oraz propozycje ich zastosowań jako systemów konstrukcyjnych przekryć dachowych o dużych rozpiętościach oraz budynków wysokich; ostatnio opracował wiele nowych rodzajów systemów struktur prętowo-cięgnowych, które mogą być zastosowane jako lekkie konstrukcje przekryć dachowych o dużych rozpiętościach, równolegle opracował nowe formy systemów konstrukcyjnych budynków wysokich o dużej sztywności, których przestrzenie obwodowych struktur nośnych umożliwiają aranżację dodatkowych dróg ewakuacji pionowej. Opublikował 81 prac naukowych, w tej liczbie mieszczą się także dwie monografie; wygłosił wiele referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych; praca w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych na WA PWr. – 1982 r.; kier. Zakładu – 1993 r.; kier. Zakładu Konstrukcji Budowlanych 1994–2001; kier. Zakładu Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego na WA PWr – 2001 r.; wykładał na Wydz. Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego dawnej PWSSP, a obecnie ASP we Wrocławiu 1981–1997; staż naukowy na Wydz. Architektury Politechniki w Delft, w Holandii 1984/85; visiting research fellow w Kawaguchi Lab (Shell and Spatial Structures) na University of Tokyo 2001–2002. Promotor w sześciu otwartych przewodach doktorskich; wiceprzewodniczący Międzyuczelnianego Zespołu ds. Nauczania Techniki Budownictwa na Politechnicznych Wydz. Architektury w Polsce; czł.: Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Interdyscyplinarnych Badań nad Symetrią (ISIS-SYMMETRY); Research Board of Advisors of the American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA; panel of referee for the departmental journal "Journal of Civil Engineering Research and Practice", Department of Civil Engineering, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia; należy do Grupy Roboczej Nr 15 (Morfologia Struktur) Międzynarodowego Stowarzyszenia Dla Struktur Powłokowych i Przestrzennych (IASS) oraz do Polskiego Oddziału IASS. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 1998 r.; Distinguished Leadership Award przyznany przez American Biographical Institute – 2001 r.