Wowrzeczka Bogusław ur. w 1953 r. w Cieszynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: ukończył studia na Wydz. Architektury PWr. – 1977 r.; praca dr. – 1986 r.; stypendysta Cairo University 1979–1980; wykładowca na Garyounis University w Benghazi 1987–1990; prodziekan 1999–2002 i 2002–2005; czł. Stowarzyszenia Architektów Polskich; czł. Izby Architektów. Autor 35. publikacji, nagrodzonych konkursów i znaczących realizacji: publikacje z zakresu współczesnych form organizacji przestrzennej przemysłu (parki technologiczne) oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Znaczące realizacje: Międzynarodowe Centrum Spotkań na Rzecz Porozumienia w Krzyżowej, Studium Języków Obcych PWr. (nagroda Towarzystwa Przyjaciół Wrocławia za najlepszy budynek roku w kategorii „Obiekty Użyteczności Publicznej). Promotor ok. 50 prac dyplomowych z zakresu architektury przemysłowej i użyteczności publicznej. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: "Who is Who w Polsce", Verlag für Personenenzyklopädien AG, Hübners blaues Who is Who 2002.