Medeksza Stanisław ur. w 1942 r. w Wilnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia ukończył na Wydz. Architektury PWr. – 1968 r.; dr n. t. – 1977 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. nadzw. PWr. – 1995 r.; gł. architekt Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej z siedzibą w Kairze (Egipt) 1981–1985; uczestniczy w pracach archeologiczno-architektonicznych w basenie Morza Śródziemnego: Bułgaria (Novae), Sycylia (Solunto), Egipt (Aleksandria, Tell Atrib, Deir el Bahari – Totmes III), Cypr (Nea Pafos), Sudan (Old Dongola) od 1970 r. do chwili obecnej; z-ca dyr. Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki 1987–1990; prodziekan 1990–1992; dziekan Wydz. Architektury 1992–1999; prodziekan 2002–2005; czł. Komisji Architektury i Urbanistyki, sekcji Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PAN; czł. Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Ministerstwie Kultury RP; wiceprezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków O. Śląskiego; czł. Stowarzyszenia Architektów Polskich; Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council for Monuments and Sites). Autor 35. publikacji krajowych i zagranicznych oraz 43. pozycje niepublikowane; autor 11. projektów konserwatorskich za granicą oraz siedmiu projektów konserwatorskich w kraju (wszystkie zostały zrealizowane); autor 13 projektów realizacyjnych architektonicznych. Promotor około 50 prac dyplomowych (nagradzanych i typowanych do nagród); wypromował czterech dr., dwóch z nich otrzymało nagrody Ministra Infrastruktury i Generalnego Konserwatora Zabytków. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej.