Różycki Jan ur. w 1901 r. w Częstocicach, zm. w 1991 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1930 r.; prof. – 1954 r.; budowa dróg, ulic i lotnisk; budowniczy obiektów infrastruktury transportu drogowego i kolejowego; zasłużony żołnierz i patriota; bogata przeszłość w służbie wojskowej (udział w III Powstaniu Śląskim w 1921 r., w walkach w Kampanii Pilskiej, wojenna wędrówka przez Węgry, Jugosławię, Francję, Włochy Szwajcarię, Hiszpanię i Anglię, przeszkolenie „cichociemnych”, zrzucenie do Polski w 1944 r. pod Piotrkowem Tryb., aresztowanie 1949–1953). Odznaczenia: Krzyż Walecznych; Medal za Wojnę; Virtuti Militari; Polonia Restituta; Krzyż AK; Medal AK za Wojnę; Złoty Krzyż Zasługi.