Cybulski Adam ur. w 1896 r. w Czyżewie, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1930 r.; prof. PWr. Mechanika budowli – 1946 r.; kier. Katedry Mechaniki Budowli PWr.; dziekan Wydz. Budownictwa 1952–1955; radny m. Wrocławia; czł. Rady Programowej Poradników Budowlanych przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budowlanych; prace z zakresu obliczeń statycznych ustrojów prętowych z uwzględnieniem metod kinematycznych. Autor sześciu skryptów o charakterze monograficznym z zakresu mechaniki budowli. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Odznaka Budowniczego m. Wrocławia.