Dąbrowski Otton ur. w 1922 r. w Krośnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1949 r.; doc. – 1959 r.; prof. nadzw. – 1966 r.; prof. zw. – 1972 r.; specjalista z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, teorii sprężystości i plastyczności, teorii dźwigarów powierzchniowych; prof. PWr., kier. Zakładu Wytrzymałości Materiałów, kier. Katedry Mechaniki Budowli; dyr. Inst. Inżynierii Lądowej, dziekan Wydz. Budownictwa; prorektor PWr.; przewodniczący Oddz. Wrocławskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; przewodniczący Wydz. VI Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Autor wielu projektów inżynierskich (wieże i zbiorniki wodne, mosty, oczyszczalnie ścieków, konstrukcje budynków). Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.