Langer Jan ur. w 1930 r.; zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1952 r.; dr n. t. – 1962 r.; dr hab. – 1966 r.; prof. nadzw. – 1972; prof. zw. – 1980 r.; twórca wrocławskiej szkoły dynamiki budowli; kier. Zakładu Dynamiki Budowli 1968–1996; dyr. Inst. Inżynierii Lądowej 1981–1987; przew. Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; projektant 30 mostów stalowych i betonowych; prace dotyczące dynamiki mostów, konstrukcji wsporczych pod maszyny, autor rozwiązań teoretycznych z zakresu inercyjnych obciążeń ruchomych dynamiki mostów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.