Mromliński Roman Władysław ur. w 1906 r. we Lwowie, zm. w 1982 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1931 r.; prof. nadzw. – 1965 r.; kier. Katedry Budownictwa Stalowego 1950–1976; prodziekan Wydz. Budownictwa 1953–1954; budowniczy regionu dolnośląskiego. Zajmował się problematyką konstrukcji metalowych, rozwijał zagadnienia teoretyczne i badania doświadczalne w zakresie konstrukcji aluminiowych, techniki spawalniczej, analizy stanu naprężenia. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.