Kisiel Igor ur. w 1910 r. w Szawłach, zm. w 1988 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1949 r.; doc. – 1955 r.; prof. nadzw. – 1960 r.; prof. zw. – 1967 r.; reologia gruntów; autorytet w dziedzinie reologii i mechaniki gruntów; prof. PWr.; czł. rzecz. PAN; kier. Katedry Budownictwa Żelbetowego 1953–1968; kier. Katedry Fundamentowania; dyr. Inst. Geotechniki; dziekan Wydz. Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inż. 1952–1954; prorektor Politechniki ds. studiów zaocznych 1954–1956; dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego 1964–1965; org. Instytutu Budownictwa i dyr. do 1975; twórca Wydz. Górniczego PWr.; działalność w Polskim Komitecie Geotechniki; WTN; Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; dr h. c. PWr. i Politechniki Gdańskiej; dzieła fundamentalne i prace z zakresu dynamiki budowli, fundamentów pod maszyny, reologii gruntów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Krzyż Komandorski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.