Mitzel Adam ur. w 1908 r. w Hołowczyńcach, zm. w 1976 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1931 r.; doc. – 1955 r.; prof. nadzw. – 1960 r.; prof. zw. – 1967 r.; kier. Katedry Budownictwa Żelbetowego 1953–1968; dziekan Wydz. Budownictwa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej 1952–1954; prorektor Politechniki ds. studiów zaocznych 1954–1956; dziekan Wydz. Budownictwa Lądowego 1964–1965; organizator i dyr. Inst. Budownictwa do 1975 r.; rozwijał zagadnienia teoretyczne i badania doświadczalne w zakresie reologii i skurczu betonu, odkształcalności betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych poddanych długotrwałemu obciążeniu; twórca nowych technik pomiarowych w laboratorium, badania modeli konstrukcji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Medal „Za wybitne zasługi dla rozwoju Politechniki Wrocławskiej”.