Zipser Kazimierz ur. w 1875 r. w Zbarażu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1898 r.; dr n. t. – 1952 r.; prof. PL; kier. Katedry Kolejnictwa; kier. Katedry Budowy Kolei; rektor; dziekan Wydz. Komunikacyjnego PL; czł. Państwowej Rady Komunikacyjnej; czł. Rady Techn. przy ministrze komunikacji; kier. Katedry Budowy Kolei AGH w Krakowie od 1945 r.; kier. Katedry Budowy Kolei na Wydz. Budownictwa PWr. od 1947 r.; prorektor UWr i PWr.; specjalista w dziedzinie analizy przyczyn katastrof kolejowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi z Koroną; Krzyż Walecznych; Krzyż Komandorski O.P.R.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi.