Rogala Ryszard ur. w 1929 r. w Będzinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. bud. wod. – 1954 r.; dr inż. – 1964 r.; dr hab. – 1982 r.; prof. – 1986 r.; prof. zw. – 1993 r.; spec. z zakresu hydrotechniki i gospodarki wodnej; prof. zw.; dyr. Instytutu Geotechniki; kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego; prorektor; czł.: Komitetu Gospodarki Wodnej PAN; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN we Wrocławiu; Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Hydraulicznych; ekspert ONZ. Autor wielu oprac.; kierunki działalności nauk.: teoria podobieństwa modelowania budowli hydrotechnicznych, obciążenia dynamiczne i napowietrzanie strumieni swobodnych, uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, ochrona złożonych węzłów hydraulicznych przed powodzią. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.P.R.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.