Osbert-Pociecha Grażyna ur. w 1954 r. w Kolbudach, k. Gdańska. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1977 r.; dr n. o zarz. i org. – 1986 r.; dr hab, n. e. – 1999 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1999–2005; czł. Senatu AE we Wrocławiu; kier. Katedry Zarządzania SWSzPiZ, Oddz. Ostrów Wlkp. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromowała dr. n. e. Autorka 120 publikacji i dwóch książek.