Czechowicz Wincenty ur. w 1900 r. w Wojniłowie, zm. w 1974 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Górniczym na AG w Krakowie – 1926 r.; praca na odpowiedzialnych stanowiskach w górnictwie, m.in. dyr. Instytutu Węglowego w Katowicach po 1945 r.; wykładowca w AGH, PŚl.; p.o. kier. Katedry Górnictwa 1950–1952; krajowy ekspert górnictwa rud w Brazylii – 1953 r.; dyr. techn. Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu 1959–1964; prof. nadzw. na Wydz. Górniczym PWr. (pierwszy prof. z dziedziny górnictwa w powojennej historii uczelni) – 1965 r.; twórca Katedry Górnictwa i Instytutu Górnictwa. Inicjator współpracy z Bergakademie Freiberg – 1967 r. (partner współpracy prof. Klaus Strzodka – dr hc. PWr.); czł. wielu rad naukowych, komisji i zespołów, m.in.: Państwowej Rady Górnictwa; Komitetu Górnictwa PAN; przewodniczący rad nauk. COBPGO – „Poltegor” i ZBiPM – „Cuprum”; popularyzator tradycji górniczych na Dolnym Śl. Posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych za wkład pracy nad odbudową i rozwojem polskiego górnictwa.