Dmitruk Stanisław ur. w 1927 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Inżynierii Lądowej PWr.; awansuje od asystenta do prof. zw.; liczne funkcje w Katedrze Fundamentowania, Instytucie Geotechniki oraz na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wydz. Górniczym; kier. Zakładu Reologii i Skał 1964–1966; kier. Zakładu Mechaniki Gruntów 1967–1988; Laboratorium Mechaniki Gruntów 1965–1969; prodziekan Wydz. Budownictwa Lądowego ds. Oddziału Górnictwa Odkrywkowego 1965–1967; dyr. Instytutu Geotechniki 1968–1971; dziekan Wydz. Górniczego 1987–1993. Autor 80. publikacji (monografie, artykuły, referaty krajowe i zagr.), podręcznika Zarys reologii gruntów, t. 2 (współ. prof. I. Kisiel i prof. B. Lysik). Wypromował dziewięciu dr. n. t., recenzent 30 rozpraw dr., kilkunastu rozpraw hab.; wykłady i seminaria na studiach podypl. doktoranckich: AGH, P.Pozn., Akademii Górniczej we Freibergu; udział w towarzystwach naukowych i radach, m.in. Zarząd Oddz. Wrocławskiego PTMTS; agendy PAN – Komisja Nauk Górniczych; Komitet Górnictwa; Sekcja Mechaniki Gruntów i Skał; Komisja Budownictwa i Mechaniki; czł. WTN. Zasłużony dla górnictwa i wielu instytucji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Złota Odznaka PWr.; Medal Politechniki Poznańskiej.