Gergowicz Zdzisław ur. w 1920 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mł. asystent – 1945 r.; z-ca asystenta – 1946 r.; mgr inż. – 1951 r.; dr – 1958 r.; dr hab. – 1962 r.; prof. nadzw. – 1968 r.; prof. zw. – 1977 r.; kier. Katedry Mechaniki Górotworu i Budownictwa Podziemnego 1965–1968; kier. Zakładu Mechaniki Górotworu i Budownictwa Podziemnego 1968–1990; dziekan Wydz. Górniczego 1972–1978; dyr. Instytutu Geotechniki 1975–1981 i 1988–1990; czł. Międzynarodowego Komitetu Mechaniki Gruntów i Fundamentowania; czł. Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu; czł. Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Skał; twórca i org. cyklicznych konferencji Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu. Twórca szkoły naukowej: Mechanika Górotworu i Budownictwo Podziemne. Wypromował 10 dr n. t., wśród wychowanków: dr hab., prof. Autor 70 publikacji, sześciu skryptów. Odznaczenia: Krzyż Komandorski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Złoty Krzyż Zasługi; Zasłużony Nauczyciel; Złota Odznaka Budowniczy Wrocławia; Złota Odznaka Zasłużonego dla Dolnego Śl.