Jokiel Mieczysław ur. w 1929 r. w Kępnie, zm. w 1993 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Budownictwa Lądowego PWr.; uczeń profesorów Mariana Janusza i Adama Cybulskiego; kontynuator ich szkół; asystent – 1956 r.; dr n.t. – 1965 r.; prodziekan Wydz. Górniczego 1968–1981; z-ca dyr. Filii PWr. w Wałbrzychu 1982–1987. Zainteresowania naukowe: badania modelowe układów prętowych i powłokowych, głównie cienkościennych. Autor znaczących prac, licznych opracowań i pomocy dydaktycznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; laureat Nagrody Senatu.