Sobolewski Stanisław ur. w 1912 r. w Moskwie, zm. w 1974 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Akademii Górniczej w Krakowie – 1939 r.; inż. górn. i asystent AGH – 1945 r.; czł. grupy AGH ds. uruchomienia nieczynnych kamieniołomów na Dolnym Śl. – 1946 r.; kier. jednej z największych ówczesnych kopalń bazaltu Księginki k. Lubania; inspektor Jeleniogórskiego Rejonu Kamieniołomów; nacz. inż. Zjednoczenia Kamieniołomów Okręgu Zachodniego w Świdnicy; adiunkt i z-ca prof. w Katedrze Eksploatacji Złóż AGH 1951–1968; doc. PWr. – 1968 r.; dziekan Wydz. Górniczego 1972–1974; specj. z dziedziny przeróbki mechanicznej kopalin. Autor licznych publikacji, książek i skryptów uczelnianych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal Górnictwo w 1000–leciu P.P.: honorowe odznaki SITG.