Żur Tadeusz ur. w 1925 r. w Warszawie, zm. w 2001 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Mechanicznego PWr. (pierwszy powojenny rocznik); asystent w Katedrze Dźwignic i Urządzeń Transportowych (u prof. Romana Sobolskiego) od 1950 r.; dr n. t. – 1962 r.; dr hab.; prof. nadzw. – 1974 r.; prof. zw. – 1987 r.; org. Zakładu Transportu Kopalnianego w Instytucie Górnictwa; dziekan Wydz. Górniczego 1974–1981; dyr. Instytutu Górnictwa 1981–1987; zainteresowania naukowe – teoria obliczeń i konstruowania przenośników taśmowych ze szczególnym uwzględnieniem teorii napędu, sprzężenia ciernego taśmy z bębnem napędowym, napędów pośrednich, dynamiki przenośników i urządzeń przesypowych oraz właściwości taśm przenośnikowych; twórca Szkoły Naukowej – Podstawowe Problemy Transportu Kopalnianego (obecnie szkoła jego imienia) od 1978 r. Wypromował 10 dr. n.t. wśród wychowanków – dwóch dr. hab., trzech prof.; czł. Komitetu Górnictwa PAN i wielu rad naukowych. Autor 110 pozycji publik. i ok. 300 niepubl. Książki: Przenośniki taśmowe w górnictwie (1980), Mechanizacja podziemnych kopalń rud (1983), Tagebautechnik – cz. II – 1980, skrypty: Transport taśmowy (2 cz.); pierwsze w świecie badania taśm aramidowych (na Politechnice Twente w Enschede 1984/85). Autor oryginalnej książki Transport taśmowy w kopalniach odkrywkowych (1966 r. i 1968 r.). Odznaczenia: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.