Kowal Apolinary Leszek ur. w 1925 r. w Równem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1954 r.; mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1956 r.; dr Wydz. Budownictwa PWr. – 1960 r.; Master in Engineering Johns Hopkins University, Baltimore – 1961 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PWr.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1990 r.; współpracował z Agencją Ochrony Środowiska USA w temacie „Odnowa Wody” 1972–1975; „visiting professor” w Southern Illinois University w Carbondale – 1980 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. 1985–1990; dziekan Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. 1990–1993; rozwinął i utrwalił szkołę prof. Szniolisa „Technologia Wody i Ścieków” poprzez tworzenie i analizę podstaw naukowych procesów jednostkowych w systemach oczyszczania wód i ścieków oraz w odnowie wód. Wypromował 23 dr., w tym sześciu dr. hab., trzech prof. tyt. Autor trzech podręczników i sześciu skryptów oraz około 270 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1978 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1975 r.; Medal za udział w walkach o Berlin – 1945 r.; Medal Zwycięstwa i Wolności – 1945 r.; Odznaka Grunwaldzka – 1945 r.; Srebrny Krzyż Zasług – 1946 r.; Srebrny Medal Zasłużony na Polu Chwały – 1947 r.; Medal KEN – 1995 r.