Winnicki Tomasz ur. w 1934 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia Wydz. Chemii – 1956; dr – Wydz. Chemii PWr. – 1965 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej – 1972 r.; prof. – 1977 r.; prof. zw. – 1985 r.; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1978–1982; prorektor PWr. 1984–1990; zał. i rektor Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze; czł. European Assoc. For Membrane Science and Technology; przewodniczący przez pięć kolejnych kadencji Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu do 1990 r.; czł. Komitetu „Inżynieria Środowiska PAN; Sekcji Nauk Technicznych CKK i CK; Sekcji KBN (w przeszłości); Europejskiej Akademii Wiedzy i Sztuki od 2003 r.; stworzył szkołę naukową „Technologie separacyjne w inżynierii środowiska”. Wypromował 17 dr., z których jeden jest prof. tyt., dr hab. Autor ponad 170 rozpraw i prac naukowych. Autor unikatowego podręcznika akademickiego pt. Polimery czynne w inżynierii ochrony środowiska (Arkady,1978) oraz współautor książek Podstawy ochrony środowiska (PWN,1985) i Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego (Ossolineum, 1993). Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN.