Głowiak Bohdan ur. w 1931 r. Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. PWr. – 1952 r.; mgr – 1955 r.; dr – 1961 r.; dr hab. – 1963 r.; doc. 1963–1968; prof. nadzw. – 1968 r.; prof. zw. – 1973 r.; staż naukowy w Instytucie Technologicznym w Leningradzie1955–1958; stypendium Fundacji Forda w Columbia University w USA 1961–196; kier. Katedry Chemii Sanitarnej 1964–1968; kier. Zakładu Ochrony Atmosfery 1968–1979; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1972–1978; prodziekan 1964–1966; dziekan Wydz. Inżynierii Sanitarnej, obecnie Wydz. Inżynierii Środowiska 1966–1968; prorektor PWr. 1968–1972; praca w ACTA Consultants w Szwajcarii od 1979 r. Twórca wrocławskiej szkoły „Inżynieria Ochrony Atmosfery”. Stworzył podstawy naukowe inżynierii ochrony atmosfery w zakresie fizykochemii powstawania zanieczyszczeń oraz identyfikacji źródeł ich wydzielania, monitoringu, przemian i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, odpylania gazów i odzysku energii odpadowej z gazów odlotowych, katalitycznego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawartych w gazach odlotowych. Wypromował 23 dr., z których pięciu uzyskało tytuł dr. hab. i wszyscy są prof. tyt. Autor podręcznika, pięciu skryptów, jednej monografii i 180 publikacji zagr., kraj. i referatów na konferencjach. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P – 1973 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1966 r.; Odznaka 1000–lecia Państwa Polskiego – 1964 r. oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych.