Rutkowski Jan Dobrosław ur. w 1940 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia PWr. – 1963 r.; dr – 1968 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. – 1988 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1978–1980, 1983–1984, 2002–2005; dyr. Pionu Toku Studiów PWr.; red. nacz. Wyd. PWr. 1983–1986; czł. komitet Inżynierii Środowiska PAN; przewodniczący Głównej Sekcji Branżowej Inżynierii Ochrony Atmosfery PZITS; czł. Sekcji TO9 D KBN. Rozwinął szkołę „Inżynieria ochrony atmosfery” w zakresie źródeł i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, emisji odorantów i zasięgu uciążliwości emitowanych gazów oraz skuteczności procesów dezodoryzacji gazów. Wypromował pięciu dr. oraz dr. hab. Autor pięciu książek oraz ok. 95 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1989 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1984 r.; Medal KEN – 1997 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.352.