Zwoździak Jerzy ur. w 1952 r. w Katowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: PWr. studia – 1976 r.; dr – 1979 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 1996 r.; kier. Zakładu Ochrony Atmosfery, obecnie Zakładu Ekologistyki i Ochrony Atmosfery od 1999 r.; dziekan Wydz. Inżynierii Środowiska 1993–1999; dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1990–1993; czł. Sekcji Ochrony Środowiska Przyrodniczego KBN 1994–1997 i od 2002 r.; czł. Komisji Badań Stosowanych KBN 1998–2000; czł. Trzeciej Kadencji KBN 1997–2000; red. czas. naukowego „Environment Protection Engineering” od 1994 r.; czł. red. „Archiwum Ochrony Środowiska” i „Prac i Studiów” od 1996 r.; przewodniczący 2000–2002; czł. Zespołu Roboczego ds. Najlepszych Dostępnych Technik w Ministerstwie Środowiska od 2002 r.; czł. Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko od 2002 r. Rozwija obecnie szkołę „Inżynieria ochrony atmosfery” w zakresie ekologistyki, strategii obniżania zanieczyszczeń, modeli prognozowania zanieczyszczeń, ocen oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisku, zarządzania i ekonomiki w ochronie środowiska. Wypromował 11 dr. Autor czterech książek i monografii oraz około 130 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 2000 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1993 r.; Medal KEN – 2002 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.486–487.