Mazur Michał ur. w 1891 r. w Chorostkowie, pow. Kopyczyńce, zm. w swoim gabinecie na zawał serca w wieku 61 lat. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. na Wydz. Inżynierii Lądowej i Wodnej Szkoły Politechnicznej we Lwowie – 1921 r.; dr – 1932 r.; doc. na PL – 1939 r.; praca u prof. dr inż. Maksymiliana Matakiewicza w I Katedrze Budownictwa Wodnego na Politechnice Lwowskiej 1921–1940 (asystent, konstruktor, adiunkt i doc.); praca we Lwowie w Spółdzielni Wodno–Melioracyjnej 1941–1944; org. w Rzeszowie Spółdzielni Inżynierskiej – 1945 r.; obejmuje na PWr. I Katedrę Budownictwa Wodnego – 1946 r.; dziekan Wydz. Inżynierii Lądowej i Wodnej 1948–1950; prodziekan Wydz. Inżynierii Sanitarnej 1950–1951 ; kier. Katedry Wodociągów i Kanalizacji 1950–1952; twórca szkoły naukowej „Wodociągi i Kanalizacja” w zakresie gospodarki wodnej w przemyśle i budownictwa wodnego. Uczestniczył w I Kongresie Nauki Polskiej – 1951 r. Promotor rozpraw dr wybitnych specjalistów i uczonych, jak W. Maniak, J. Wierzbicki, J. Lambor, A.Szniolis – zał. Wydz. Inżynierii Sanitarnej, S.Ziemnicki, K.Dębski, Z.Sochoń M.Czerwiński. Autor szeregu publikacji z dziedziny budownictwa wodnego, m.in. dział Budowle zakładów o sile wodnej w podręczniku pt. Zasady wyzyskiwania sił wodnych, napisanego wspólnie z prof. M. Matakiewiczem (1936).