Ostasiewicz Stanisława ur. w 1941 r. w Łukowcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1967 r.; dr – 1974 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. AE we Wrocławiu od 1994 r.; czł. PTE; PTS; rozwija szkołę naukową statystyki, ekonometrii i cybernetyki. Wypromowała dr. Autorka ok. 100 publikacji, w tym kilku książkowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; pięć nagród Ministra Edukacji; nagroda naukowa PTE. Szerzej o niej: Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1950–2000, Ostasiewicz W. (red.) Wyd. AE Wrocław 2000; Statystycy i ekonometrycy polscy, Zeliaś A. (red.), PAN i PWE, 2003.