Goliński Józef Antoni ur. w 1916 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia AGH w Krakowie, PŚl. w Gliwicach, Wydz. Mechaniczny – 1946 r.; dr – Politechnika Krakowska – 1960 r.; dr hab. – Politechnika Krakowska – 1964 r.; prof. (tyt.) – 1971 r.; prof. zw. – 1983 r.; prodziekan 1964–1968; dziekan Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. 1968–1972; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej PWr. 1984–1986; kier. Zakładu Techniki Cieplnej, Wentylacji i Ogrzewnictwa 1971–1972; czł. Komisji termodynamiki PAN 1974–1977; kier. grupy konstruktorów w Can. Vickers Comp. – Montreal 1951–1952; kier. grupy konstruktorów maszyn okrętowych do statku „Sołdek” i właściciel firmy „Projektowanie urządzeń maszynowych” w Krakowie 1947–1949; czł. zw. Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławi 1960–1982; czł. ASME-„Life member” w okresie wojennym 1940–1945 żołnierz AK; zgrupowanie „Żelbet” AK, Kraków. Wypromował ośmiu dr., trzech dr. hab., w tym prof. tyt. Autor dwóch książek oraz współautor książki, dwóch skryptów, sześciu monografii oraz kilkudziesięciu publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Na jego książkach pt. Wibroizolacja maszyn wirnikowych (Arkady,1964), Wibroizolacja maszyn i urządzeń (Arkady,1979), Strumienice. Teoria i konstrukcja (z. A.Troskolański, Arkady,1979) wykształciło się kilka roczników inżynierów sanitarnych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1974 r.; Krzyż Walecznych – 1971 r.; Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami – 1971 r.; Krzyż Partyzancki – 1973 r.; Medal Zwycięstwa i Wolności – 1948 r.; Odznaka Grunwaldzka – 1948 r.; Medal XXX-lecia PRL – 1974 r.; Medal Zasłużony Nauczyciel PRL – 1985 r. oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, Wyd. HELION, s.134; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.105.