Besler Gerard Jan ur. w 1932 r. w Rudzie Śląskiej–Wirek. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia – PWr. i PW – 1956 r.; dr PWr. – 1969 r.; doc. – PWr. – 1974r.; prof. (tyt.) – 1989 r.; prof. zw. (tyt.) – 1996 r.; czł. Senatu PWr. 1999–2003; prodziekan Wydz. Inżynierii Sanitarnej 1970–1978; kier. Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji 1991–2003; wiceprzewodniczący komitetu Inżynierii i Wodnej PAN 1985–1996, a następnie przewodniczący Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji od 1996 r.; wielokrotnie wiceprezes PZITS Oddziału Dolnośląskiego; przewodniczący Rady Programowej „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” od 1971 r.; czł. Rady Programowej „Ochrona Środowiska”. Rozwija szkołę „Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja” w zakresie rozwiązań energooszczędnych, w szczególności pozyskiwania ciepła i chłodu z gruntu - głównie dla celów kształtowania mikroklimatu pomieszczeń. Wypromował 16 dr., w tym dr. hab. Autor trzech książek oraz ok. 170 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Odznaczenia: Medal KEN – 1986 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1987 r.; Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1982 r. oraz wiele odznaczeń resortowych i regionalnych. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, Wyd. HELION, s. 26; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s. 23.