Jeżowiecki Janusz ur. w 1943 r. w Leżajsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1965 r.; dr - 1972 r.; dr hab. – 1981 r.; prof. (tyt.) – 1990 r.; kier. Katedry Klimatyzacji i Ogrzewnictwa od 1991 r.; prodziekan Wydz. Inżynierii Środowiska 1984–1990; dziekan od 2002 r. Rozwija szkołę „Instalacje Sanitarne” w zakresie modelowania matematycznego systemów zaopatrzenia budynków w wodę, instalacji gazów technicznych w budownictwie przemysłowym i użyteczności publicznej, systemów ogrzewczych i ciepłowniczych z preferencją badań ich modernizacji i automatyzacji. Wypromował pięciu dr., dwóch dr. hab., w tym prof. Autor czterech książek i skryptów oraz około 150 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Nagrody: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1973 r.,1982 r.; Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – 1989 r.; nagroda Senatu PWr. – 1995 r.; Medal KEN – 1999 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, Wyd. HELION, s.191; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.147.