Tomczak Władysław ur. w 1939 r. w Pleszewie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia PWr. – 1961 r.; dr – 1967 r.; dr hab. – 1974 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prof. zw. – 2001 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 1975–1981; kier. Zakładu Urządzeń Cieplnych i Zdrowotnych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych 1975–1976; kier. Zakładu Inżynierii Cieplnej w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa 1994–2003; kier. Seminarium w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa od 1991 r.; czł. Zespołu Wentylacji i Klimatyzacji PAN ( przez 15 lat). Rozwija szkołę „Inżynieria Cieplna” w zakresie termodynamiki i wymiany ciepła z aplikacjami: rury cieplne, strumienice, chłodnie wodno-powietrzne, niekonwencjonalne źródła energii oraz zajmuje się zastosowaniem zbiorów rozmytych, sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w zagadnieniach technicznych. Wypromował 15 dr., dwóch dr. hab. Autor trzech książek i ok. 115 publikacji kraj., zagr. i referatów na konferencjach. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1987 r.; Srebrny Krzyżm Zasługi – 1976 r.; Zasłużony dla Dolnośląskiego Okręgu Wojskowego – 1978 r.; Złota Odznaka PWr. – 1976 r. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.423–424.