Rospond Stanisław ur. w 1906 r. w Leszkach, pod Krakowem, zm. w 1982 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJ filol. polska i słowiańska 1925–1929; mgr i dr – 1929 r.; lektor jęz. polskiego w Lyonie 1929–1931; stypendysta rządowy w Belgradzie 1931–1933; praca na UJK we Lwowie 1936–1941; hab. – 1937 r.; doc. na UJ – 1945 r.; prof. i kier. Katedry Języka Polskiego we Wrocławiu – 1945 r.; kier. Katedry Języka Polskiego w Opolu 1954–1975; dziekan Wydz. Fil. we Wrocławiu 1956–1960; twórca ośrodków językoznawczych we Wrocławiu, Opolu i Katowicach; zał. WTN we Wrocławiu; czł. m.in. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego PAN; czł. Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor ok. 800 prac naukowych, w tym 50 książek. Wypromował ok. 300 mgr., 20 dr., ośmiu dr. hab., kilku prof. Wykładał gościnnie w wielu uniwersytetach europejskich (Moskwa, Sztokholm, Helsinki, Kopenhaga, Wiedeń, Praga itd). Szerzej o nim: „Studia językoznawcze poświęcone Profesorowi Stanisławowi Rospondowi”, Wrocław 1966 i Rozprawy Komisji Języków WTN, XI, 1978.