Jakóbiec Marian ur. w 1910 r., zm. w 199r. w Hinowie koło Brzezan, w dawnym woj. tarnopolskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia z filologii polskiej i słowiańskiej na UJK we Lwowie; jego mistrz Juliusz Kleiner; zainteresowania slawistyczne rozwinął i pogłębił pracując w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich; stypendysta w Czechach i Jugosławii; dr UKJ – 1937 r. Płaszczyzną metodologiczną dysertacji stała się komparatystyka literaturoznawcza polsko–słowiańska, która to metodologia stała się narzędziem badawczym także późniejszych jego prac. Najbardziej znaczące z nich powstały po roku 1945. Zaliczany do grona założycieli powojennej rusycystyki polskiej; współtwórca nowoczesnej polskiej slawistyki literaturoznawczej. Po wojnie na stale związał się z UWr; hab. UJ – 1951 r.; prof. nadzw. i zw. – 1953 r. i 1959 r. Autor ponad 200 pozycji.