Ossowski Leszek ur. w 1905 r. w Warszawie, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studiował slawistykę na Uniwersytecie Poznańskim pod kier. prof. Edwarda Klicha i na UJ - u prof. Kazimierza Nitscha, Iwana Ziłyńskiego, Tadeusza Lehra-Spławińskiego; doktorat – 1932 r.; stypendysta naukowy w Sofii 1932–1934; lektor jęz. białoruskiego i bułgarskiego na UJ i na UJK 1935–1939; doc. w Katedrze Filologii Słowiańskiej UL 1939–1945 r.;hab. na UJ – 1946 r.; prof. nadzw. i kier. Katedry Języka Rosyjskiego w UW (z tą uczelnią związany był 20 lat); prowadził zajęcia w WSP w Opolu 1953–1964; od roku 1964 r. do przejścia na emeryturę (1975 r.) był związany z UAM, gdzie współorganizował filologię rosyjską; prof. zw UAM w Poznaniu – 1971 r.; dorobek naukowy obejmuje trzy główne grupy problemów: 1. Gwary białoruskie i poleskie z uwzględnieniem zjawisk językowych pogranicza ukraińsko-białoruskiego i kontaktów językowych polsko-białoruskich; 2. system gramatycznego języka rosyjskiego w ujęciu diachronicznym i synchronicznym; 3. Zagadnienia etnogenezy Słowian.