Simonides Dorota ur. w 1928 r. w Katowicach–Janowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: filol. polska i etnografia na UJ 1951–1953 i na UWr 1953–1955; prac. naukowy w Opolu, WSP później Uniwersytetu Opolskiego od 1957 r.; dr n. hum. – 1962 r.; dr hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw. – 1984 r.; kier. Zakładu Literatury dla Dzieci i Młodzieży 1970–1972; kier. Zakładu Folklorystyki i Piśmiennictwa Śląskiego 1973–1987; kier. Katedry Etnografii Uwr. 1973–1975; dyr. Instytutu Filologii Polskiej 1974–1980; kier. Katedry Folklorystyki 1988–1996; prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 1999 r. (wcześniej wiceprezes, przewodnicząca Sekcji Folkloru przy Zarządzie Głównym); czł. m.in. Komitetu Nauk Etnologicznych PAN od 1975 r.; Komitetu Słowianoznawstwa od 1982 r.; Komisji Słowiańskiego Folkloru przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i rad naukowych; czł. kom. red.: „Literatury Ludowej” (od 1976 r). i „Ludu” (od 2000 r.). Autorka 300 publikacji, w tym 19 książek i 14 prac red. (do 2003 r.). Poseł na Sejm VIII kadencji; senator RP od 1990 r. Nagrody m.in.: Gustawa Morcinka; Nagrodą im. Karola Miarki; Nagrodą im. Wojciecha Korfantego; Nagrodą i Medal Zygmunta Glogera; Nagrodą im. O. Kolberga; europejską Nagrodą im. J.G. Herdera. Szerzej o niej: Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowana Profesor Dorocie Simonides, red. nauk. T. Smolińska, Opole 1999; Profesor Dorota Simonides, pod red. T. Smolińskiej. Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000. Szerzej o niej w serii: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2000.