Tołpa Stanisław ur. w 1901 r. w Rudzie Łańcuckiej na Rzeszowszczyźnie, zm. w 1996 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UJK we Lwowie specj. biol. – 1928 r.; na studiach pracował w Katedrze Systematyki i Morfologii Roślin, kier. przez prof. St. Kulczyńskiego, pod którego promotorstwem opracował dysertację – 1930 r.; hab. na Wydz. Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. – 1946 r.; dziekan Wydz. Rolniczego – 1948 r.; przybył do Wrocławia, dołączając do grupy naukowej prof. St. Kulczyńskiego – 1945 r.; org. wyodrębnionej z Uniwersytetu Wyższej Szkoły Rolniczej i Wydz. Rolniczego od 1951 r.; pierwszy rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 1952–1954; wieloletnie badania na największych kompleksach torfowiskowych kraju, szczególnie zaś na terenie Bagien Biebrzańskich, dla których w późniejszych latach wywalczył status Parku Narodowego 1960–1980; zinwentaryzował i opisał ponad 500 tys. ha bagien, przedstawiając postulaty dla ich regionalnego zagospodarowania; badania torfów pod kątem obecności w nich biostymulatorów i bioinhibitorów l. 70. Wprowadził na rynek farmaceutyczny oficjalny lek TTC, stosowanego jako preparat immunologiczny. Autor ponad 100. publikacji z florystyki, ekologii torfowisk i roślin torfowiskowych, paleobotaniki, teoretycznych i praktycznych aspektów torfoznawstwa w Polsce. Czł. koresp. od 1967 r., czł. rzecz. PAN od 1975 r.; współorganizował WTN i Wrocławski Oddz. Polskiego Towarzystwa Botanicznego (czł. hon. obydwu) – 1946 r.; wiceprzewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Torfowego 1970–1974; czł. wielu Komitetów PAN, Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego; zaangażowany w sprawy ochrony przyrody na terenie Bagien Biebrzańskich i w Karkonoskim Parku Narodowym. Wykształcił pokaźne grono uczniów, botaników i torfoznawców. Promował 19 dr. Dr h. c. AR we Wrocławiu – 1985 r.; jego imieniem nazwano we Wrocławiu dwie szkoły podstawowe oraz jedną z ulic miasta. Pochowany na cmentarzu Św. Ducha przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.