Świętochowski Bolesław ur. w 1895 r. w Dąbrowie Górniczej, zm. w 1975 r. we Wrocławiu. Były żołnierz AK – pseudonim „Żubr”. Stopnie i tytuły naukowe oraz pelnione funkcje: matura –1913 r.; studia na „Kursach Przemysłowo-Rolniczych” (późniejszej Królewsko-Polskiej SGGW w Warszawie) – 1916 r.; służba wojskowa 1919–1920; udział w wojnie; uzyskał stopień podoficerski i Krzyż Walecznych; st. asystent w Katedrze Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Poznańskiego – 1920 r.; adiunkt w Katedrze Ogólnej i Szczegółowej Uprawy Roślin SGGW w Warszawie; dr n. rol. – 1927 r.; dyr. Zakładu Doświadczalnego Uprawy Tytoniu w Piadykach pod Kołomyją 1928–1930; kier. Zakładu Doświadczalnego Uprawy Torfowisk w Sarnach na Wołyniu Wydz. Rolniczo-Lasowego Politechniki we Lwowie od 1930 r.; hab. na Wydz. Rolniczym – 1935 r.; prof. nadzw. i kier. Katedry Ogólnej i Szczegółowej Uprawy Roślin – 1936 r.; prof. na Wydz. Rolniczym Uniwersytetu w Poznaniu – 1945 r.; uczestniczył w organizacji Wydz. Rolniczego Uniwersytetu i PWr. od 1945 r.; org. Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin; dziekan Wydz. Rolniczego – 1946 r.; prorektor ds. nauki w Wyższej Szkole Rolniczej –1951 r. ; współorg. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; wicedyrektor tego Instytutu i kier. Zakładu Uprawy Roli i Płodozmianów – 1950 r.; kier. Zakładu Uprawy Roli i Płodozmianów Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Laskowicach Oławskich 1951–1966. Autor 213. prac naukowych, z czego 31 wykonano przed wojną oraz podręczników akademickich: Ogólna uprawa roślin (pięć wydań, 1965), Uprawa roli (trzy wydania, 1966); czł. PAU; dr h. c. WSR w Olsztynie i SGGW w Warszawie; czł. rzecz. PAN; czł. koresp. Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych w Moskwie. Odznaczenia m.in.: Krzyż Komandorski O.O.P.; Order Sztandaru Pracy I klasy; Medal im. M. Kopernika. Pochowany na cmentarzu przy ul. Smętnej.