Senze Alfred ur. w 1911 r. w Tarnopolu, zm. w 1993 r. w Wuppertalu (Niemcy). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie; lek. med. wet. – 1939 r.; org. Wydz. Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu –1945 r.; dr med. wet. – 1945 r.; prof. nadzw. – 1950 r.; prof. zw. – 1960 r.; prorektor ds. nauczania w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu 1951–1954; rektor w ciągu trzech kadencji. Autor 160 pozycji naukowych z zakresu położnictwa, patologii rozrodu, rozrodu zwierząt, fizjopatologii gruczołu mlekowego, andrologii weterynaryjnej publikowanych w kraju i za granicą. Świetny wykładowca i erudyta przekazujący fachową wiedzę w ujęciu monograficznym, wzbogaconą o audiowizualne środki nauczania, w tym niektóre własnego pomysłu (fantom do nauki odkładania łożyska u krów). Promotor 45 przewodów dr., czterech uczniów – hab. i prof.; czł. Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; WTN; Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego; International Society for Moor. Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna została oceniona wysoko i wyróżniona nagrodą Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia – 1981 r.; wieloma nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odznaczeniami państwowymi. Pochowany na wrocławskim cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.