Mazurkiewicz Michał ur. w 1941 roku w Łówczy, woj. podkarpackie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia weterynaryjne na Wydz. Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu; lekarz wet. – 1966 r.; dr n. wet. – 1970 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. –1983 r.; prof. zw. – 1991 r.; staż naukowy w ośrodkach badawczych ZSRR Moskwa, Leningrad, Charków oraz w Laboratorium Fizjologii Ptaków Uniwersytetu Stanowego w Pennsylwanii, USA 1973–1974; wielokrotnie prezentował dorobek naukowy w wielu krajach: Nigeria, ZSRR, Czechosłowacja, RFN, Jugosławia, Finlandia, Węgry, Francja, USA, Austria, Japonia, Wielka Brytania, Szwajcaria; czł. World Veterinary Poultry Association; World Poultry Science Association; Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN; WTN oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. W ramach tego ostatniego, przewodniczy Komisji Patologii Drobiu od 1983 r.; org. czterech sympozjów i 11. konferencji naukowych o tematyce drobiarskiej; prodziekan 1978–1981; prorektor 1982–1987; czł. Komisji Oceny Pasz przy Ministrze Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 1985 r. i nadal; czł. Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych – 1994 r. i nadal; kier. Katedry Epizootiologii i Klinki Chorób Zakaźnych – 1994 r. i nadal; kier. Zakładu Chorób Drobiu – 1982 r. i nadal. Autor około 300 publikacji, które głównie dotyczą oceny pośredniej przemiany materii w stanach fizjologicznych i patologicznych u drobiu, optymalizacji warunków utrzymania drobiu oraz patogenezy, diagnostyki i zwalczania chorób bakteryjnych i pasożytniczych ptaków, w tym głównie kokcydiozy. Promotor 13 prac dr. Odznaczenia m.in.: Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka „Zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia”; Medal Senatu RP.