Pływaczyk Leszek ur. w 1945 r. w Stręczynie Nowym. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia z zakresu melioracji wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu – 1967 r.; dr – 1976 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. – 1998 r.; praca w Katedrze Melioracji Rolnych i Leśnych: stażysta 1967–1968, asystent 1968–1969, st. asystent 1969–1976, adiunkt 1976–1989, doc. 1989–1992 i prof. nadzw. od 1992 r.; prodziekan 1990–1996; dziekan Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska 1996–1999. Autor 134. pozycji, z których 67. zostało opublikowanych. Staże naukowe w uczelniach wyższych w: Holandii, Niemczech, byłym ZSRR, Węgrzech oraz byłej Jugosławii; czł. Komitetu Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN – 1996 r.; zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach kształtowania się stosunków wodno–melioracyjnych w małych zlewniach nizinnych położonych w dolinach większych rzek oraz na problematyce oddziaływania spiętrzeń na warunki wodne przyległej doliny. Promotor dwóch przewodów dr. Odznaczenia: brązowa i srebrna odznaka Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej; Honorowa srebrna odznaka SITWM-NOT; Medal 40-lecia Polski Ludowej; Złoty Krzyż Zasługi oraz Odznaka Zasłużony dla AR we Wrocławiu.