Morawiecka Bronisława ur. w 1926 r. w Brześciu, n. Bugiem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fil. n. biol. – 1952 r.; kandydat n. biol. – 1958 r.; dr hab. biochem. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1985 r.; stypendystka Fundacji Rockefellera, Univ. Berkeley USA 1962–1963; seminaria w NY Stony Brook Univ. w 1977 r., Lille Univ. w 1988 r., Claremont Fer. Univ. i Leningrad Univ. 1988 r., Frei Univ. Berlin w 1989 r.; kier. Zakładu Biochemii Molekularnej IBBM UWr 1969–1996; prodziekan WNP UWr; dyr. IB 1973–1986 i 1989–1996; prorektor ds. współpracy z zagranicą 1986–1989; koordynatorka projektu struktura i funkcja enzymów Fundacji NSF N.Y. US–119; czł. KBN; przewodnicząca Zespołu PO4 Nauk Biol. Nauk o Ziemi i Ochr Środowiska 1991–1997; koordynatorka TEMPUS BIOLOGY UWr, UJ, UW 1991–1997; czł. senatu UWr, Komitetów: KBB, KEwN przy Prezydium PAN; czł. WTN, PTBioch od 1959 r., czł. hon. od 1998 r., PTBot od 1961 r.; red. Acta Soc. Bot. Polon. od 1990 r. INTERLEC od 1983 r.; czł. zał. „EUROBIO” – European Association of Univ. Dept. & Fac. of Biology od 1997 r. Pozyskała fundusze z KBN na rozbudowę pierwotnej siedziby Inst. Biochemii na Tamce 2 i adaptację pomieszczeń IBB na ul. Przybyszewskiego 63. Twórca szkoły badań naukowych nad strukturą i funkcją fosfataz kwaśnych i lektyn. Acta Biochim. Polon. (2003 r.) Plant purple acid phosphatases, genes, structures and biological function. 50, 1245–1256. Wypromowała sześciu dr. n. b., wśród wychowanków dwóch dr. hab. i dwóch prof. Autorka 83 publikacji, trzech monografii. Nagrody MNSzWiT: 1959 r., 1969 r., 1985 r.; Sekretarza Naukowego PAN – 1981 r. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Medal Edukacji Narodowej – 1985 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P – 1978 r.