Hendrich Wacław ur. w 1925 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: student (chemia) UJ – 1945 r.; z-ca asystenta – 1946 r.; mgr – 1948 r.; dr – 1960 r.; dr hab. – 1970 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1993 r.; kier. Zakładu Biofizyki 1973–1995; wicedyr. Instytutu Biochemii 1973–1981; dyr. Instytutu Biochemii 1987–1991; prodziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych; przewodniczący Polskiej Grupy Fotobiologii 1979–1989; sekretarz Zarządu Głównego P.T.Biofiz. 1979–1983; czł. Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN 1981–1984; przewodniczący komitetu organizacyjnego III Krajowego Zjazdu P.T.Biofiz. Wrocław–Oleśnica 1978 r.; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Grupy Roboczej Fotosynteza RWPG, Szklarska Poręba – 1986 r.; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „30–lecia Instytutu Biochemii” Wrocław, Szklarska Poręba – 1989 r. Wypromował siedmiu dr., wśród wychowanków dwóch dr. hab. Autor 40 publikacji, współautor dwóch książek. Odznaczenia: Złota Odznaka ZNP – 1968 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1977 r.; Medal XXV–lecia Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN – 1979 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN – 1993 r. Współautor: Róziewicz Z., Hendrich W. „Fotochemia” rozdz. w podręczniku „Chemia fizyczna” Praca zbiorowa, Wyd. I–PWN Warszawa 1963, Wyd. II–PWN 1965, Wyd. III–PWN 1966, Wyd. IV przeredagowane – PWN 1980; Hendrich W. Reakcje fotoredukcji chlorofilu a i związków pokrewnych sterowane aminami jako modele reakcji biologicznych. Monografie biochemiczne Nr 23 PWN Warszawa 1971, 1–72.