Ostasiewicz Walenty ur. w 1942 r. w Krasnowsi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1967 r.; dr – 1973 r.; dr hab. – 1988 r.; prof. – 1995 r.; kier. Katedry Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej od 1995 r.; czł.: Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; PTE; PTS; PTM; Bernoulli Society; SIGEF; AMSE; IASS; ISQOLS; czł. komitetów programowych i red.: Badania Operacyjne i Decyzje, Śląski Przegląd Statystyczny, Fuzzy Economic Review, Statistica, Statistica & Applicazioni. Rozwija szkołę naukową statystyki, ekonometrii i cybernetyki. Wypromował trzech dr. Autor około 20 publikacji, w tym kilkanaście publikacji książkowych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: Katedra Statystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1959–2000 Ostasiewicz W. (red.), Wyd. AE Wrocław 2000; Statystycy i ekonometrycy polscy, Zeliaś A. (red.) PAN, PWE, 2003.