Kubicz Aleksandra ur. w 1932 r. w Chorzowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol. – 1955 r.; dr n. b. – 1962 r.; dr hab. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1982 r.; prof. zw. – 1994 r.; prodziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1975–1978; z-ca dyr. Instytutu Biochemii UWr 1990–1993; prorektor ds. Nauczania UWr 1981–1982; prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 1994–1995; kier. Zakładu Biochemii Porównawczej IBBM UWr 1984–2002; czł. Senatu UWr (kilka kadencji); ekspert Ministra Edukacji Narodowej 1992–1994; twórca i org. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki; praca w naukowych instytucjach zagranicznych: London Hospital, Londyn, Anglia 1967/1968 r.; Purdue University, W. Lafayette, U.S.A. – 1983 r.; National Institutes of Health, Bethesda, U.S.A. – 1989 r.; Ludwig Maximilian Universitaet, Monachium, Niemcy 1996/1997 r. oraz 2000/2001 r.; inicjator badań naukowych nad strukturą i funkcją fosfataz kwaśnych u niższych kręgowców. Wypromowała trzech dr. n. b., wśród wychowanków dwóch prof. Autorka 80 prac naukowych oraz książki pt. „Tajemnice Ewolucji Molekularnej” (PWN 1999). Nagrody i odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1983 r.; Medal KEN – 1995 r., nagrody Sekretarza Naukowego PAN 1981 r. i 1982 r.; nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 1994 r.; nagroda Prezydenta Wrocławia – 1999 r.; Nagroda Allianz 2000 Kultura, Nauka, Media – 2000 r.; nagroda im. Bolesława Filipowicza – 2001 r.; Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola – 2002 r.; Złoty Medal UWr – 2002 r.; Medal Jubileuszowy UWr – 2002 r.; Medal 50–lecia AM we Wrocławiu – 2001 r.