Polanowski Antoni ur. w 1937 r. w Radziechowach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1961 r.; dr n. b. – 1966 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1991 r.; prodziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1978–1980; z-ca dyr. Instytutu Biochemii UWr 1981–1987, 1992–1995; dyr. Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej UWr 1996–2002; kier. Zakładu Biotechnologii Białek IBBM UWr od 1994 r.; czł. grupy roboczej Europejskiej Federacji Biotechnologicznej od 1982 r.; czł. Kom. Koord. Centr. Progr. Badań Podst. (CPBP 04) 1986–1990; czł. Zespołu Ekspertów d/s Biotechnologii MEN 1989–1990; czł. Komitetu Biotechnologii PAN od 1990 r.; przewodniczący sekcji dydaktycznej Komitetu Biotechnologii PAN 1990–1992; czł. Senatu UWr 1996–2002; Panelu Ekspertów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dolnego Śl. od 2004 r.; komisji senackiej U.Wr. ds. rozwoju młodej kadry 1981–1987; ds. nauki i współpracy z zagranicą 1996–2002; przewodniczący komisji senackiej UWr ds. dydaktycznych 1996–2002; komisji etyki U.Wr. od 2003 r.; praca w naukowych instytucjach zagranicznych: Cornell University, Ithaca N.Y. U.S.A. 1971–1972, 1980–1981, SUNY, Stony Brook, N.Y., USA 1977 r., 1978 r., UGA, Athens, GA, USA 1989–1991, 1992 r. Współtwórca wrocławskiej szkoły badań nad proteinazami i ich białkowymi inhibitorami oraz kierunku biotechnologii na. UWr. Wypromował trzech dr. n. b., dwóch dr. n. t., wśród wychowanków czterech dr. hab., dwóch prof. Autor 82. publikacji i czterech patentów. Odznaczenia i wyróżnienia: Nagroda Ministra Nauki i Techniki – 1967 r., 1984 r., 1990 r., 1994 r., nagroda Sekretarza Wydz. II PAN – 1987 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal 50–lecia AR we Wrocławiu.