Wilusz Tadeusz ur. w 1936 r. w Korczynie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr biol/biochem. – 1960 r.; dr n. farm. – 1966 r.; dr hab. – 1977 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1991 r.; kier. Zakładu Enzymologii od 1966 r.; z-ca dyr. Instytutu Biochem 1981–1987; czł. Sekcji Biochemii Molekularnej, Biotechnologii i Biofizyki KBN I–VIII konkurs; z-ca przewodniczącego Zarządu Głównego PTBioch 1986–1992; czł. PAN – Komitet Biotechnologii 1990–1998; PAN – Komitet Biochemii i Biofizyki 1993–2001; Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych – Sekcja Nauk Biologicznych, Rolniczych i Leśnych od 1994 r.; praca w: SUNY, Stony Brook, NY, USA – 1978 r.; UGA, Athens, GA, USA – 1986/87; współodkrywca nowej rodziny inhibitorów proteinaz serynowych (Wieczorek i inni. 1985. The squash family of serine proteinase inhibitors. Biochem.Biophys.Res.Commun 126:646–652) oraz szeregu innych białkowych inhibitorów trypsyny i chymotrypsyny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wypromował pięciu dr. n. biol., wśród wychowanków: trzech dr. hab., prof. zw. Autor 80 publikacji, sześciu patentów.